اکتبر 28, 2019
تعریف هونینگ

هونینگ چیست؟

ماشین های هونینگ ابزار سایشی فلزی و فرآیند کاربردی و سنگ های تراشنده ی ناپایی هستند که در ادامه خواهیم گفت برای چه مواردی استفاده می […]